Liên kết phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Liên kết doanh nghiệp để dẫn dắt và ấp ủ tài năng khởi nghiệp, khuyến khích người học phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

Ngày 15/5, tại tỉnh ảng Nam diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên, kết nối với doanh nghiệp, định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế".

Hội thảo là một sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm - TechFest Quảng Nam 2024.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đang ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự đóng góp của các doanh nghiệp khởi nghiệp vào sự phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng tính đa dạng cho nền kinh tế.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam.

“Hội thảo lần này nhằm góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mở, liên kết doanh nghiệp để dẫn dắt và ấp ủ tài năng khởi nghiệp, khuyến khích người học phát triển ý tưởng khởi nghiệp, tự tạo ra đội nhóm tham gia vào thực hành các hoạt động kinh doanh; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục đào tạo, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước", PGS.TS Phương Anh nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, Quảng Nam luôn xác định khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Theo ông Anh Tuấn, trong những năm qua, mô hình triển khai Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Quảng Nam có nhiều sáng tạo; hướng đến sự chủ động của cộng đồng khởi nghiệp, xây dựng văn hóa đoàn kết, chia sẻ cùng khởi nghiệp… được các cơ quan Trung ương, các chuyên gia khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước đánh giá cao.

Đồng thời, hội thảo là dịp để đánh giá lại thực trạng phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, kết nối với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung; tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, từ đó đề xuất được các giải pháp thiết thực thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các đơn vị quản lý, sử dụng lao động nhằm mở ra nhiều cơ hội mới cho học sinh, sinh viên cũng như định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, quý đại biểu để đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo về một số giải pháp nâng cao được hiệu quả phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của học sinh, sinh viên giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... đã trình bày nhiều tham luận phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh - sinh viên và kết nối với doanh nghiệp; Khám phá những thách thức trong việc theo đuổi các dự án kinh doanh; Khởi nghiệp trong môi trường đại học;...

Hoàng Vinh