Gia Lai tìm chủ đầu tư loạt dự án bất động sản

Theo đó, lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng có 21 dự án; Lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây có 25 dự án; lĩnh vực nông - lâm nghiệp có 4 dự án; lĩnh giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch có 6 dự án.

Đáng chú ý, trong đó có một dự án bất động sản như: Khu đô thị mới thuộc thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang rộng 99 ha; Khu đô thị sinh thái Trà Đa rộng 53 ha trên địa bàn xã Trà Đa; Khu đô thị mới Đồi độc lập, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông rộng 36 ha…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn việc thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Gia Lai