Truyền dạy văn hóa dân ca dân vũ dân tộc Bố Y

Khai mạc lớp truyền dạy.

Lớp truyền dạy văn hóa dân ca dân vũ dân tộc Bố Y sẽ diễn ra từ ngày 22/9 đến ngày 30/9. Theo đó, 30 học viên trong câu lạc bộ dân ca Bố Y của thị trấn Mường Khương sẽ được Nghệ nhân ưu tú Lồ Lài Sửu truyền dạy các bài hát giao duyên, hát về mùa màng bội thu, chúc tết năm mới và các bài múa cổ truyền của dân tộc Bố Y.

Các học viên sẽ được nghệ nhân truyền dạy văn hóa dân ca, dân vũ dân tộc Bố Y.

Lớp truyền dạy được tổ chức, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, đưa các loại hình dân ca, dân vũ ngày càng phát triển trong đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.