Thành phố Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Năm 2021, Giải thưởng I-Star tiếp tục xét chọn và tôn vinh 4 nhóm đối tượng. Cụ thể, đối tượng 1 là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Đối tượng 2 là các giải pháp đổi mới sáng tạo với cách thức mới, có tính sáng tạo được áp dụng nhằm giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Đối tượng 3 là các tác phẩm báo chí truyền thông về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: Những tác phẩm báo chí, loạt tác phẩm, chuyên mục, chuyên đề thuộc các loại hình báo chí có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cuối cùng, đối tượng 4 là các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có đóng góp tích cực cho cộng đồng: Các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn..., có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Ở mỗi nhóm dự thi, Ban tổ chức sẽ chọn trao 3 giải đồng hạng. Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban tổ chức và tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng. Chi tiết và mẫu hồ sơ tham dự Giải thưởng I-Star 2021 được đăng tải tại website: www.doimoisangtao.vn/giaithuong2021.

Nam Trung