Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự chủ chốt

Theo đó, Tỉnh ủy ây Ninh đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Thành Tiễn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành - đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm chức danh phó trưởng ban, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (thứ 3 từ trái sang), trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Tiễn và ông Trương Văn Hoàn nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: PT)

Tỉnh ủy Tây Ninh điều động, chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trương Văn Hoàn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh ủy Tây Ninh điều động ông Phạm Văn Tín, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dương Minh Châu, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giữ chức vụ phó trưởng ban.

Điều động, chỉ định bổ sung bà Nguyễn Vương Hiếu, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, vào Ban chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định bổ sung ông Dương Văn Ư - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện Dương Minh Châu - vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Hòa Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Bổ nhiệm ông Lê Long Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điều động ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

Điều động ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cầu, đến công tác tại Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm ông Phạm Vũ Nhật Khanh, Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Văn phỏng Tỉnh ủy Tây Ninh và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thanh Thảo