Xúc tiến thương mại để thúc đẩy xuất - nhập khẩu

Khai thác hiệu quả thế mạnh của các địa phương

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công Thương).

Để phát triển công nghiệp, thương mại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng chí Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công Thương) cho rằng, cần khai thác hợp lý và đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu khoáng sản đến sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến chế tạo, ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến và tiêu thụ nông - lâm sản có lợi thế của vùng. Ưu tiên phát triển công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp và vật liệu mới.

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng hình thành cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm chuyên môn hóa và tạo thành các tổ hợp công nghiệp theo lợi thế của tỉnh, của vùng. Tập trung, ưu tiên nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn và giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng; tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của vùng. Tăng cường liên kết nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, nghiên cứu tận dụng vị trí thuận lợi của vùng với đa dạng loại hình giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy để đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống trung tâm logistics của vùng.

Thực hiện triển khai hiệu quả Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tạo sự chuyển biến mới trong công tác đầu tư phát triển hạ tầng thương mại của vùng. Cùng với phát triển các loại hình thương mại truyền thống, cần quan tâm phát triển, có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển các loại hình hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi (trong bán lẻ), kho hàng, trung tâm logistics, trung tâm giao dịch (trong bán buôn) và xúc tiến xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm cấp vùng (trong xúc tiến thương mại) ở khu vực đô thị.

Thu hút phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với xuất - nhập khẩu

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ào Cai cho biết, tỉnh đặt mục tiêu hướng đến xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, một trung tâm logistics hiện đại, đúng tầm là trung tâm kết nối giao thương, khu trung chuyển hàng hóa xuất - nhập khẩu. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung triển khai hoàn chỉnh các quy hoạch chi tiết, xây dựng hạ tầng các khu chức năng của Khu Kinh tế cửa khẩu theo Quy hoạch chung Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại, trước hết ưu tiên xây dựng hạ tầng kết nối mạng lưới giao thông vận tải theo hướng vận tải đa phương thức để khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thu hút phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với xuất - nhập khẩu.

Đẩy nhanh hình thành trung tâm logistics cho hàng nông sản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản gắn với dịch vụ logistics ra thị trường quốc tế. Xây dựng hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với khả năng gắn kết được với các địa phương trên hành lang; mở rộng các lĩnh vực kết nối để các địa phương và doanh nghiệp trong vùng có thể tham gia; xây dựng, kết nối các cụm công nghiệp và cụm công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ tổng hợp theo chuỗi giá trị và theo tuyến hành lang kinh tế.

Tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt - Trung đã được chính phủ hai nước ký kết; phối hợp với phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các bộ, ngành Trung ương tích cực nghiên cứu và xây dựng các khu cửa khẩu, khu công nghiệp, các mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới, mậu dịch tự do có tính bổ trợ cho nhau, phát huy hiệu quả vị trí cầu nối của Lào Cai.

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, thời gian và tiện ích thông quan cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tạo quỹ đất sạch để thu hút sản xuất sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh với giá trị gia tăng lớn nhằm tạo nguồn hàng xuất khẩu ổn định vào các thị trường nước ngoài.

Hiện đại hóa các hoạt động logistics hỗ trợ xuất khẩu, thúc đẩy giao thương biên giới

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ạng Sơn cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu, hiện đại hóa các hoạt động logistics hỗ trợ xuất khẩu, thúc đẩy giao thương biên giới qua địa bàn tỉnh.

Trong đó, tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong Khu Kinh tế cửa khẩu, nhất là đầu tư các công trình giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km18 đến Km80, đoạn Km3+700 đến Km18 và tuyến cao tốc Lạng Sơn đến Tiên Yên (Quảng Ninh).

Phát triển đa dạng các loại hình thương mại, du lịch, dịch vụ, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế trong Khu Kinh tế cửa khẩu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư và thông quan xuất - nhập khẩu hàng hóa. Tập trung huy động nguồn lực triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh sau khi được phê duyệt.

Khai thác hiệu quả thế mạnh nông - lâm nghiệp

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu.

Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trước sự cạnh tranh thương mại và yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng ngày càng cao, đồng thời phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về sản xuất, chế biến các sản phẩm nông - lâm sản, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho rằng, cần đổi mới triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, dài hạn, hướng vào mặt hàng, thị trường trọng điểm cho tới khi đạt kết quả cụ thể.

Đẩy mạnh ứng dụng ương mại điện tử, chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại quốc tế, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi; thường xuyên đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và dịch vụ công.

Rà soát, đề xuất các ngành, các cấp liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, cải tạo nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi.

Phát triển cụm liên kết doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm vùng Trung du, miền núi phía Bắc gắn kết chặt chẽ với các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao

Đồng chí Đồng Văn Tân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát biểu.

Để “Phát huy vai trò điểm sáng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao”, đồng chí Đồng Văn Tân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt tới các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp.

Đó là tập trung huy động, bố trí các nguồn lực để hoàn thành các dự án quy mô lớn như các tuyến đường có tính liên kết vùng; tạo quỹ đất và điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo năng lực mới tăng thêm cho nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác quốc tế tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Bỉ, Hà Lan, Đài Loan… Tổ chức các đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên trực tiếp làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp để vận động, mời gọi, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh…

Xúc tiến đầu tư, thương mại ngay tại thị trường trong nước và trong tỉnh thông qua cơ chế đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư đã và đang triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.