Đưa Hậu Giang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long

“Điểm sáng” trong bức tranh kinh tế của cả nước

Tỉnh Hậu Giang có diện tích 1.622 km2, dân số khoảng 800 ngàn người; nằm ở vị trí trung tâm tiểu vùng Tây Nam sông Hậu.

Đến nay, Hậu Giang đang nổi lên là “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế của cả nước, luôn tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 3,28% (cao hơn cả nước 2,56%); năm 2022 đạt 13,94%, mức cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh, đứng thứ tư cả nước (cao hơn cả nước 8,02%); 9 tháng đầu năm 2023, đạt 13,30%, vươn lên đứng đầu cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc

Quy mô kinh tế Hậu Giang tăng hơn 10 lần (năm 2004 khoảng 4.700 tỷ đồng, năm 2022 khoảng 48.062 tỷ đồng). Thu nội địa tăng bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, tăng 20,45% (tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 4.400 tỉ đồng, tăng gần 1.000 tỉ đồng so với năm 2020; năm 2022 đạt 6.080 tỷ đồng, tăng 1.120 tỷ đồng so với năm 2021).

Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, bình quân tăng hơn 15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, từng bước khẳng định vai trò tạo động lực phát triển cho kinh tế tỉnh.

Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện; cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới thực chất, đạt kết quả tích cực.

Về việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh đã chủ động, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trên địa bàn tỉnh đang triển khai 6 dự án thuộc nguồn vốn từ chương trình, với tổng mức đầu tư 10.300 tỷ đồng, kế hoạch năm 2023 là 1.707,478 tỷ đồng.

Chú trọng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những nỗ lực và thành tựu mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân Hậu Giang đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, quy mô nền kinh tế của Hậu Giang còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn cả nước, xuất phát điểm thấp, nên Hậu Giang cần tiếp tục duy trì, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ cũng như của cả nước; phấn đấu đạt mục tiêu đến 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh có nền sản xuất công nghiệp khá, đến năm 2050 trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang lãnh đạo, chỉ đạo để sớm triển khai báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; khẩn trương hoàn thành việc trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng.

Coi trọng phát triển cả khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong điều kiện quỹ đất đai phục vụ phát triển công nghiệp không còn nhiều, thu hút trên tinh thần lựa chọn rất kỹ lưỡng các nhà đầu tư sử dụng diện tích đất ít nhưng giá trị đầu tư cao.

Phát huy lợi thế, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đồng thời liên kết để hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp chung của vùng. Nông nghiệp phải chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy mô hình sáng kiến “đập thời vụ”.

Bên cạnh đó về giao thông, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh cần thực hiện những dự án trọng điểm, nhưng cần lưu ý xây dựng các nút giao, đường gom để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quỳnh Nga