Trung ương thống nhất giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Vietnamnet

Giới thiệu 23 nhân sự lãnh đạo

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, trong đó có công tác cán bộ.

Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2 về kiện toàn một bước cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian qua; cách chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Trung ương cũng nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng đó, Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Có giải pháp mang tính đột phá, khả thi cao

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Hội nghị Trung ương ba đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, Hội nghị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất.

Tổng Bí thư nêu kết quả trong 6 tháng đầu năm khi vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tăng trưởng đạt mức 5,64%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 58,2% so với dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, Trung ương cũng thẳng thắn lưu ý và chỉ rõ 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện thêm một bước các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trong đó, lưu ý việc cần có giải pháp mang tính đột phá, khả thi cao và sát hợp với thực tế, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh.

Ban hành Quy chế làm việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết thêm, hội nghị đã cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao việc chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng các dự thảo và cơ bản nhất trí với những nội dung do Bộ Chính trị trình; đồng thời cho ý kiến sửa trực tiếp vào các điều khoản cụ thể của từng văn bản. Bộ Chính trị đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng và giải trình thấu đáo về các ý kiến khác.

Theo đó, các quy chế, quy định mới đã bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa những nội dung cốt lõi của các quy chế, quy định của các khóa trước; đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với thực tế tình hình nhiệm kỳ khóa XIII.

Tổng Bí thư cho biết, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm Trung ương khóa XIII đã quy định rõ hơn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban và về mối quan hệ công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban chỉ đạo của Trung ương...

Những nội dung mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng lần này chủ yếu tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên như: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên...

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI đã thể chế, cụ thể hóa các nội dung đã được Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kết luận tại Nghị quyết số 53; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; và bổ sung nhiều quy định cụ thể khác liên quan./.

Bảo Trân (T/h)