Trà Vinh: Phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Người có uy tín phát huy vai trò quan trọng trong công tác dân tộc

Toàn tỉnh hiện có 430 người có uy tín trong đồng bào DTTS, họ đều là những người được đồng bào tín nhiệm, bầu chọn bởi những cống hiến của họ cho công tác dân tộc ở địa phương. Họ là những người có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng và có sức lan tỏa trong cộng đồng như các đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ban nhân dân ấp, khóm và những người sản xuất, kinh doanh giỏi. Những năm qua, bằng kinh nghiệm, sự tín nhiệm, người có uy tín trong tỉnh đã tham gia hòa giải kịp thời những tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, “điểm phức tạp”; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời, cung cấp thông tin, phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp ủy Đảng, chính quyền. Họ đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thật sự là “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS và giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc như các lễ hội, Tết cổ truyền, các phong tục tập quán tốt đẹp, dạy và học tiếng nói, chữ viết, sưu tầm và giữ gìn các sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, người có uy tín ở tỉnh à Vinh thường xuyên tuyên truyền, cảnh giác đồng bào mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc gây chia rẽ mất đoàn kết. Đồng thời, hướng dẫn người dân biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Người có uy tín tỉnh Trà Vinh đã vận động bà con hiến gần 150.000m2 đất, hoa, màu; đóng góp trên 15.000 ngày công lao động, cùng trên 6,2 tỷ đồng thực hiện các công trình giao thông nông thôn, xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…; xây dựng 129 mô hình kinh tế hộ theo hướng phát triển bền vững, hướng dẫn, động viên 1.530 hộ làm theo.

Người có uy tín đã cùng chính quyền địa phương thành lập 4 tổ hợp tác đan đát với 54 hộ tham gia; thực hiện 5 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, 4 mô hình trồng rau an toàn, 2 mô hình trồng ớt chỉ thiên. Với tinh thần tương tương ái, lá lành đùm lá rách, người có uy tín còn vận động những hộ có điều kiện cho hộ nghèo mượn 157.450m2 đất để sản xuất; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học gần 1,3 tỷ đồng, vận động nhà hảo tâm tài trợ mổ mắt miễn phí cho người nghèo…

Những người đứng đầu các phum, sóc, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã tích cực tham gia các hoạt động và có những đóng góp thiết thực trong phong trào phát triển kinh tế trong vùng đồng bào Khmer. Vào các ngày chủ nhật hàng tuần các sư sãi cùng phật tử tham gia quản lý 400m đường nông thôn, chăm sóc hoa kiểng tuyến đường hoa, thu gom rác; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1.000 phần quà để tặng cho các cụ cao tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo và các em học sinh nghèo hiếu học, tổng trị giá các phần quà hàng trăm triệu đồng vào các dịp lễ của đồng bào Khmer.

Trà Vinh biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS

Trong Nghị quyết số 06 – NQ/TU về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện hiệu quả Chương trình giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Tỉnh ủy ban hành ngày 08/10/2021, trong đó nhấn mạnhviệc phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, ban quản trị các chùa trong công tác tuyên truyền, vận động để mọi người tự giác thực hiện giữ vững trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống, góp phần đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại chiến lược “Diến biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự; tích cực tham gia phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc Khmer có am hiểu về phong tục, tập quán của dân tộc đảm bảo kế thừa cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp nhiệm kỳ tới đảm bảo về số lượng, chất lượng; phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Nhân dịp Lễ Sene Đôlta tháng 10/2023 của đồng bào Khmer, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là một trong những hoạt động của tỉnh Trà Vinh nhằm thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 thuộc Chương trình biểu dương, tôn vinh, hỗ trợ các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của những người có uy tín trong phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào.

Theo đó, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Dân tộc tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của đội ngũ những người có uy tín trên địa bàn, công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về Chương trình đạt được hiệu quả cao.

Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh năm 2021-2022, UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với người có uy tín cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục... Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nêu tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng; cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín. Tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hải Yến