Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Mỗi cán bộ nhân viên phải 'thuộc lòng' mục tiêu của ERP

Cùng dự buổi làm việc có các Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn, đại diện đơn vị Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông (NGS).

Tại buổi họp, bà Trần Thị Lưu – Trưởng ban Quản lý Dự án đã báo cáo về tình hình thực hiện các kết luận tại cuộc họp của Ban chỉ đạo vào ngày 29/6, tiến độ triển khai chi tiết từng mảng nghiệp vụ trong phạm vi dự án và một số kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện của nhà thầu.

Đến thời điểm hiện tại nhà thầu NGS phối hợp với Tổ triển khai ERP hoàn thành dự thảo về quy trình vận hành hệ thống ERP cho 2 phân hệ Kế toán tài chính và Quản lý dự án đầu tư, tổ ERP đã gửi ý kiến góp ý, tiếp thu từ các ban nghiệp vụ. Song song với đó, NGS đã phối hợp với Ban Tài chính - Kế toán xây dựng 21 quy trình vận hành chi tiết cho 21 nhóm nghiệp vụ, kế hoạch tiếp theo Văn phòng Tập đoàn sẽ cập nhật, hoàn thiện và trình ban hành vận hành hệ thống trong tháng 9/2022. Ban Tài chính - Kế toán và Văn phòng Tập đoàn cũng đã phối hợp với các bên liên quan đảm bảo số liệu kế toán được real time đúng theo kế hoạch, tiếp tục phối hợp cùng Văn phòng Tập đoàn, các ban phát sinh nghiệp vụ thực hiện vận hành hệ thống, nhập liệu cho số liệu cho Quý 3/2022.

Về việc bố trí nhân sự cho việc nhập liệu, NGS đã thực hiện hướng dẫn đào tạo user cho các Ban: Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp; Quản trị nguồn nhân lực. Trong tháng 7, tổng số chứng từ được nhập từ Văn phòng Tập đoàn và các Ban là 489 chứng từ; trong tháng 8 (tính đến ngày 29/8) là 235 chứng từ.

Nhiều vấn đề được Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, làm rõ

Về công tác đào tạo, hướng dẫn biểu mẫu nhập liệu, NGS và các bên liên quan đã có kế hoạch triển khai hướng dẫn trong tháng 8 và tháng 9. Trong quý 4, sẽ tiến hành triển khai đánh giá tiến độ thực hiện tại một số đơn vị, đồng thời triển khai xây dựng cổng thông tin ERP Porter.

Tại buổi họp, đại diện NGS đã trao đổi, giải đáp với lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn về các vướng mắc trong việc triển khai những đầu việc chi tiết của dự án và đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan để tạo sự phối hợp thuận tiện, chặt chẽ giữa 2 bên trong quá trình triển khai.

Các đại biểu tham dự cũng đã báo cáo, trao đổi, đóng góp ý kiến trong quá trình triển khai ERP trong thời gian tới, đồng thời làm rõ, đề xuất phương án tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác CĐS và ERP tại các Ban, Văn phòng Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi họp

Về công tác chuyển đổi số (CĐS), thay mặt bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo công tác Chuyển đổi số và Ban triển khai ERP, Thành viên HĐTV Trần Bình Minh đã báo cáo công tác triển khai và thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm của CĐS tháng 8/2022 cùng kế hoạch, lộ trình triển khai trong thời gian tiếp theo.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Bình Minh báo cáo công tác CĐS tại buổi họp

Theo đó, Ban đã phê duyệt mô hình tổ chức và phương án triển khai việc thành lập bộ phận CĐS chuyên trách; tổ chức đào tạo, nhập liệu và vận hành các phân hệ theo kế hoạch chi tiết của ERP cho Công ty mẹ PVN - Giai đoạn 1; Đã khảo sát, xây dựng phạm vi công việc và dự toán, trình lãnh đạo xem xét phê duyệt dự toán xây dựng cổng thông tin nội bộ, số hóa quy trình nội bộ, quản lý các phiên họp tại Tập đoàn; Hoàn thiện thiết kế sơ bộ Trung tâm điều hành thông minh PVN (IOC); Đẩy mạnh việc đào tạo CĐS cho CBNV, đã có báo cáo trình Tổng Giám đốc Tập đoàn xem xét, thành lập 4 Tổ triển khai để phối hợp với Viettel triển khai các mảng nghiên cứu về: Nhà máy thông minh, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực năng lượng sạch/năng lượng tái tạo, công nghệ Big Data...

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các Ban/Văn phòng Tập đoàn, Ban chỉ đạo công tác CĐS, Ban triển khai ERP, nhà thầu NGS. Để triển khai và đi vào vận hành thành công hệ thống ERP một cách hiệu quả, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị phải xây dựng một thông điệp truyền thông nêu bật được mục tiêu, vai trò chủ thể, trách nhiệm các bên trong dự án ERP sau này là CĐS.

"Mỗi CBNV trong Tập đoàn phải "thuộc lòng" mục tiêu của ERP là gì, đây là trách nhiệm chung. Do vậy phải đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, gắn với Văn hóa Doanh nghiệp", Tổng Giám đốc nhấn mạnh. Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là công tác đào tạo, các bên tập trung rà soát, lên kế hoạch phối hợp với nhà thầu tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, cần thiết ban hành cả sổ tay hướng dẫn.

Về hệ thống quản trị, đầu mối quản lý ERP và CĐS là Văn phòng Tập đoàn, bởi vậy Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Ban và nhà thầu NGS để dự thảo phân công việc theo dõi, tham gia và tiếp nhận việc bàn giao công việc từ NGS; Đồng bộ việc quản trị, số hóa thông qua việc rà soát lại các quy chế, quy định của Tập đoàn từ HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp thành viên; Rà soát lại quy trình, thủ tục công tác nghiệm thu nhằm thanh toán kịp thời cho nhà thầu, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch dự án, đề cao trách nhiệm của cán bộ trưởng ban trong việc phân công, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện triển khai dự án ERP.

Minh Châu