Quan tâm hỗ trợ phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban các tự viện Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ên Giang Nguyễn Văn Phích biểu dương công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục, công tác an sinh xã hội và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các chùa Nam tông Khmer.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Văn Phích đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; quan tâm công tác giáo dục trong tăng sinh.

Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cần ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các chùa, ban quản trị để báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang để xem xét, giải quyết. Chư tăng tiếp tục tinh tấn tu hành; phối hợp chính quyền tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử tham gia các cuộc vận động, bảo vệ an ninh trật tự địa phương...

Dịp nay, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang trao 20 triệu đồng hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Tin và ảnh: DANH THÀNH