Huế lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch Quần thể di tích Cố đô

Trưng bày, niêm yết lấy ý kiến cộng đồng và cá nhân liên quan về hồ sơ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Theo đơn vị quản lý, Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 nhằm mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa cảnh quan Cố đô Huế toàn vẹn và bền vững với tư cách một trung tâm văn hóa, di sản quốc gia, khu vực và quốc tế.

Việc quy hoạch nhằm phục hồi và làm sống lại các không gian di sản, chuyển hóa khu vực Quần thể di tích thành hạt nhân, động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đô thị di sản Huế, giáo dục giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sinh lực mới, đưa di sản trở về với cộng đồng, gắn kết với cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Đặc biệt, công tác quy hoạch nhằm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, với tầm nhìn 2045 đô thị di sản Thừa Thiên Huế sẽ là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á, được xây dựng dựa trên truyền thống lịch sử, sự đa dạng về tự nhiên, văn hóa, thể chế, nguồn nhân lực để trở thành một mô hình toàn cầu về bảo tồn bền vững di sản và khả năng cộng sinh với phát triển đô thị.

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tại Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 với thời gian thực hiện hoàn thành quy hoạch trong Quý I/2024.

Đồ án đã được nghiên cứu thiết lập hồ sơ theo đúng trình tự quy định hiện hành và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trưng bày, niêm yết lấy ý kiến cộng đồng và cá nhân liên quan về hồ sơ Quy hoạch với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân sinh sống trong khu vực di tích cũng như các cá nhân quan tâm, đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Quần thể Di tích Cố đô Huế; tạo sự thống nhất và đồng thuận của người dân trong công tác hoàn thiện các chính sách, thể chế về quy hoạch cũng như bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của đồ án quy hoạch.

Các nội dung chủ yếu của đồ án quy hoạch bao gồm: Tầm nhìn; Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch; Quy mô lập quy hoạch; Ranh giới quy hoạch Quần thể di tích Cố đô Huế; Hệ thống di sản Cố đô Huế được nhận diện; Đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di sản Cố đô Huế; Các nhóm giải pháp bảo tồn bền vững; Mô hình bảo tồn bền vững di sản; Quần thể di tích Cố đô Huế được xác lập bao gồm 5 phân vùng chức năng.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và cá nhân liên quan về hồ sơ “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” bắt đầu từ ngày 6/10 đến hết ngày 31/10/2023.

Các ý kiến của người dân được tiếp nhận thông qua các hình thức: điền phiếu ý kiến tại nơi trưng bày, niêm yết hồ sơ Quy hoạch; thông qua Cổng thông tin điện tử và qua địa chỉ email của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin,...

Các ý kiến góp ý sẽ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổng hợp, công bố công khai và tiếp thu, giải trình, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt.

CAO TIẾN