Hội nghị lần thứ 32 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Ngày 02/3, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 32 đánh giá kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2020; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, Việt Nam có khoảng hơn 22,6 triệu thanh niên (chiếm 23,2% dân số). Tỷ lệ thanh niên di cư so với tổng số thanh niên chiếm 3,23%. Thanh niên có trình độ học vấn THPT là chủ yếu (xấp xỉ 48%); tỷ lệ thanh niên tham gia lực lượng lao động lên tới gần 80%; thanh niên có việc làm chiếm 94,9%; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên là 5,06%...

Vừa qua, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác, trong đó, công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên đạt nhiều kết quả rõ nét, đặc biệt trong phối hợp xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên năm 2020.

Các hoạt động đối ngoại Nhà nước về thanh niên được đầu tư sâu về nội dung, đa dạng hình thức, gắn với chủ động thích ứng với điều kiện dịch bệnh COVID-19 trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Công tác phối hợp giữa Trung ương Đoàn và các Bộ, ngành theo năm, giai đoạn ngày càng chặt chẽ, phát huy thế mạnh của mỗi ngành trong triển khai công tác về thanh niên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 song các công việc của Ủy ban đã được hoàn thành cơ bản, trong đó có nhiều kết quả nổi bật. Thời gian tới, Ủy ban tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức rà soát, điều tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đề nghị các Bộ, ngành liên quan lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, cụ thể hóa chính sách đối với thanh niên khi xây dựng, thực thi chính sách của ngành, lĩnh vực; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo ngành dọc; tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam về những vấn đề liên ngành trong công tác thanh niên theo ngành, lĩnh vực./.

Minh Châu