Hoàn chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Tính đến hết năm 2020, cả nước có 968 CCN với tổng diện tích 30.912 ha đã được thành lập. Trong đó, có 450 CCN do doanh nghiệp (DN) làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng (chiếm 46,5%), các CCN còn lại do trung tâm phát triển CCN, ban quản lý CCN cấp huyện, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương và các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo sở, ngành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng, đến nay, cả nước có 955 CCN với tổng diện tích 29.782 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 644 CCN với tổng diện tích 20.222 ha đã được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng mức vốn đầu tư trên 115.200 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, có 730 CCN với tổng diện tích 22.336 ha đã có dự án thứ cấp hoạt động (chiếm 74,5% so với các CCN đã thành lập); thu hút 13.468 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tổng vốn đăng ký 316.428 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân 63%; tạo việc làm cho trên 580.500 lao động.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế như: việc chấp hành một số nội dung, quy định ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng còn chậm; nhiều địa phương chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ mạnh để hoàn thiện đầu tư hạ tầng các CCN…

Tham gia thảo luận, lãnh đạo các địa phương đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị các giải pháp về quản lý, phát triển CCN như: cần có chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng xử lý chất thải; có các chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư hạ tầng CCN; điều chỉnh quy mô CCN phù hợp với từng địa phương; xem xét thẩm quyền chuyển đổi đất lúa và đất rừng khi thành lập CCN; đơn giản hóa thủ tục trong các quyết định liên quan CCN; quy định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành công thương địa phương trong phát triển công nghiệp.

Đại biểu tại Hà Tĩnh theo dõi các địa phương báo cáo tình hình phát triển CCN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị thời gian tới, các địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về phát triển CCN; thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động của các CCN; đổi mới công tác quản lý, khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển CCN trên cơ sở lợi thế địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Website Bộ Công thương.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CCN trên địa bàn theo hướng khuyến khích DN làm chủ đầu tư hạ tầng CCN để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng cường xã hội hóa trong đầu tư phát triển CCN…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh hoàn chỉnh Phương án phát triển CCN trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục thu hút DN đầu tư vào 13 CCN do địa phương quản lý; đảm bảo điều kiện về hệ thống xử lý nước thải, các yêu cầu về môi trường khi phát triển CCN.

Với 10 CCN đã thu hút DN kinh doanh hạ tầng, cần tạo điều kiện thuận lợi cho DN xây dựng hạ tầng và sản xuất kinh doanh; đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cụm này.

Sở Công thương và các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan đến phát triển CCN. Xu hướng thời gian tới là tiếp tục tăng cường xã hội hóa, thu hút DN vào đầu tư tại các CCN.

Ngọc Loan