Đồng Nai tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, chống HIV/AIDS

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp với USAID (Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ) và các đối tác đã khởi động Kế hoạch tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến 2025 tăng thêm 30% số doanh nghiệp xã hội, phòng khám và đối tác tư nhân tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; hoàn thiện công cụ theo dõi, triển khai, giám sát, cơ chế chia sẻ thông tin, đánh giá, kiểm tra sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS…

Để đạt được mục tiêu này, Đồng Nai sẽ triển khai thí điểm nhiều hoạt động và mô hình, bao gồm nâng cao năng lực cho khu vực tư nhân đầu tư và cung cấp hàng hóa, dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả do khu vực tư nhân cung cấp... Nhiều phương thức phối hợp như thảo thuận hợp tác giữa các bên, tổ chức ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, các cuộc họp định kỳ trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác sẽ được thực hiện trong kế hoạch này.

BSCK2. Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phát biểu tại sự kiện.

BSCK2. Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực y tế và phòng, chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, đến nay các dịch vụ này của khối tư nhân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nhất là các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Do vậy, Sở Y tế đã phối hợp với các đối tác xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS với mục tiêu làm tăng tỷ lệ về sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cho người dân của tỉnh. Với sự chỉ đạo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS và sự hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật của Dự án PATH/STEP, kế hoạch này sẽ được triển khai một cách hiệu quả, BSCK2. Nguyễn Văn Bình nói.

Theo TS. Dương Thúy Anh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, việc huy động sự tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào công tác phòng, chống HIV/AIDS là một chủ trương mới để đảm bảo sự bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS nhất là trong bối cảnh nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS ngày càng cắt giảm.

Ông Hany Helmy – Phó giám đốc chương trình Y tế - USAID

Phát biểu tại sự kiện khởi động, ông Hany Helmy – Phó giám đốc chương trình Y tế - USAID cũng khẳng định rằng: Kinh nghiệm thế giới cho thấy, các quốc gia huy động được sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực y tế nói chung và phòng, chống HIV/AIDS nói riêng thì người dân, người bệnh có nhiều lựa chọn tốt hơn trong chăm sóc sức khỏe bao gồm cả các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Nhờ có các đối tác khu vực tư nhân, sự cung cấp hàng hóa và dịch vụ HIV cũng đa dạng và chất lượng. Ông Hany Helmy mong muốn, các đại biểu sẽ đóng góp các giải pháp để kế hoạch này được triển khai thành công.

USAID cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cùng Đồng Nai để triển khai kế hoạch này để khu vực tư nhân như là đối tác quan trọng trong cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Cũng trong lễ khởi động, đại diện các đơn vị thuộc khu vực tư nhân như Phòng khám AloCare, phòng khám Ân Khánh – Sài Gòn và một số đơn vị khác đang đầu tư và cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, đã có tham luận và đề xuất cụ thể các hoạt động cần thực hiện cũng như cơ chế phối hợp để cho kế hoạch được thực thi một cách hiệu quả.

Xuân Thủy