Chủ tịch EVN nói về khả năng cung ứng điện năm 2024

EVN cam kết không để thiếu điện năm 2024

Tham luận tại hội cuộc gặp mặt đầu xuân giữa Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu, ông Đặng Hoàng An cho biết, ngành điện Việt Nam sau 69 năm phát triển đã có một quy mô hệ thống điện đứng số 1 Đông Nam Á. Sản lượng điện tăng nhiều năm liên tục, từ 2010 đến 2019, tốc độ tăng trưởng điện trung bình là 10,35%.

Riêng năm 2023 tăng 4,56%, sản lượng điện cả nước là 280,6 tỷ kWh. Cũng trong năm ngoái, khởi công 146 dự án, đóng điện hoàn thành 163 dự án cấp điện áp 110-600kV. Chỉ tiêu tổn thất điện năng, chỉ số tiếp cận điện năng, độ tin cậy cấp điện cho khách hàng nằm trong TOP 4 ASEAN.

Chuyển đổi số và tự động hóa có nhiều kết quả tích cực, cấp điện cho các huyện đảo đạt được kết quả đáng khích lệ. Mặc dù vậy, năm 2023 đã xảy ra thiếu điện tháng 5 đầu tháng 6 tại miền Bắc, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

“Đây là bài học sâu sắc mà EVN vẫn đang tiếp tục phân tích, mổ xẻ, có biện pháp khắc phục để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới”- Chủ tịch EVN nói.

Theo đó, năm 2024, EVN sẽ đảm bảo đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6.5%, không để thiếu điện trong mọi tình huống như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. EVN đã chuẩn bị kịch bản nhu cầu điện tăng trưởng cao (9,18% hoặc cao hơn), sản lượng điện toàn hệ thống có thể đạt 306,4 tỷ kWh (tăng 26 tỷ kWh so với năm 2023).

Để làm được điều này, EVN sẽ tiếp tục đẩy nhanh, tăng tốc các công trình đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện với khối lượng đầu tư 102 nghìn tỷ đồng (tăng 11 nghìn tỷ đồng so với năm 2023).

Trong đó, tập trung cho các công trình trọng điểm như dự án thủy điện Yaly mở rộng – 360MW (vận hành tháng 6/2024), Hòa Bình MR – 480 MW (6/2025), Quảng Trạch 1 (1403 MW), chuẩn bị đầu tư dự án nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, khởi công dự án Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái, đặc biệt là dồn sức thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) dài 519 km, tổng mức đầu tư 23 nghìn tỷ đồng để đóng điện trước 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.