Bổ sung, phát triển lý luận, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Qua gần 3 năm nghiên cứu, biên soạn, bản thảo “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)” đã qua 6 lần bổ sung, hoàn thiện, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp toàn quân đối với Công trình. Ban biên soạn đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, trong đó nhiều ý kiến đóng góp có giá trị khoa học của các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ nhiệm và nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉnh sửa, bổ sung, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, có sự thống nhất cao về bố cục và nội dung; đảm bảo về chất lượng; đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu.

Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)” được kết cấu gồm: Lời nói đầu, 3 chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục. Sử dụng nguồn sử liệu, tư liệu phong phú, được chọn lọc và có độ tin cậy. Công trình đã khái quát 8 thành tựu nổi bật, thể hiện đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020. Đặc biệt, 7 bài học kinh nghiệm rút ra từ kết quả nghiên cứu Công trình đã phân tích, luận giải làm rõ vị trí, vai trò, nội dung và phương hướng vận dụng bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, Công trình đã xác định đúng đối tượng, phạm vi nghiên cứu, đáp ứng được yêu cầu. Nội dung của Công trình đảm bảo quan điểm, đường lối của Đảng, bám sát các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị qua từng thời kỳ lịch sử, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, sự phát triển nhiệm vụ chính trị của Quân đội ta giai đoạn 1975-2020.

Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)” đã tổng kết một cách khách quan, toàn diện, có hệ thống về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của Trung ương Đảng, ộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020. Công trình đã làm rõ được tính kế thừa, sự vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục khẳng định vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị thực sự là linh hồn, mạch sống của Quân đội, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam luôn vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Hội đồng đánh giá Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)” đạt kết quả xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, thay mặt Ban biên soạn Công trình tặng hoa Đại tướng Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng ương Cường khẳng định, thành công của Công trình góp phần bổ sung, phát triển lý luận, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị nói chung và trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc. Công trình còn là tài liệu quý trong giáo dục truyền thống, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các học viện, nhà trường; tuyên truyền, giáo dục tại các cơ quan, đơn vị về truyền thống, lịch sử cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân; qua đó đảm bảo cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu, Ban biên soạn Công trình nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng khoa học, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm công bố Công trình để xuất bản và đưa vào lưu hành trong toàn quân.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)” được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ; triển khai nghiên cứu biên soạn công phu, nghiêm túc, đúng tiến độ và chất lượng tốt, đạt mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nội dung Công trình bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và tính lịch sử. Kết quả nghiên cứu và thành công của Công trình góp phần bổ sung, phát triển lý luận lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.

Hồng Pha