Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Trong quá trình tổ chức luyện tập, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt các văn bản chỉ đạo, các văn kiện, kế hoạch tập theo tình huống; đảm bảo mọi mặt cho công tác thực hành huấn luyện, đúng ý định. Theo đó, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ tư lệnh BĐBP các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung theo ý định, nội dung huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ năm 2021; soạn thảo và ban hành các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo của người chỉ huy và các phòng đúng quy định; xác định khu sơ tán luyện tập, đường cơ động thiết lập sở chỉ huy tại khu sơ tán; vật chất hậu cần, phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho luyện tập đúng quy định.

Triển khai lực lượng và phương tiện để luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ.

Đồng thời, chỉ huy các cấp đã nắm chắc trình tự, nội dung công việc trong thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung và thời gian trong trạng thái SSCĐ cao đúng quy định. Ngoài ra, đợt luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ nhằm nâng cao trình độ của người chỉ huy, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo công tác huấn luyện, SSCĐ trong thời gian tới; rèn luyện phương án, tác phong của người chỉ huy và cơ quan; khắc phục khâu yếu, mặt yếu; kịp thời điều chỉnh kế hoạch, văn kiện tác chiến trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC LÂN – BÌNH ĐỊNH