Bài 3: Động lực và kỳ vọng mới

Người dân lựa chọn các sản phẩm tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: Nguyễn Quang

Xây dựng giải pháp giải quyết từng vấn đề

Nghị quyết số 15-NQ/TƯ là văn bản mới nhất và quan trọng nhất của Bộ Chính trị về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển toàn diện Thủ đô Hà Nội trong lộ trình cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030) và 100 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2045).

Về tổng thể, Chương trình hành động số 16-CTr/TU đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề cập tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ. Đặc biệt, Chương trình tập trung phân nhóm 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thành các lát cắt vấn đề và cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ theo lộ trình giai đoạn đến năm 2025 và 2030.

Về kinh tế, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU đã chỉ ra những động lực mới cho sự phát triển của Hà Nội trong tương lai. Đó là phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tăng trưởng; đề cao vai trò nguồn lực trí tuệ con người, khoa học, công nghệ cao và đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền điện tử và các mô hình kinh tế mới (kinh tế đô thị, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm…) gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Trên thực tế, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã liên tục đổi mới mô hình huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tăng trưởng.

Trong mọi hoàn cảnh, Hà Nội vẫn luôn là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. Nhưng để phát huy hơn nữa vai trò này, Hà Nội đã chọn những lĩnh vực vừa là xu thế phát triển vừa là thế mạnh mà thành phố có nhiều tiềm năng. Đó là nguồn lực trí tuệ con người, là khoa học, công nghệ cao và đổi mới, là khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế mới (kinh tế đô thị, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm…). Đây cũng là những động lực kinh tế mà Hà Nội đã xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các chương trình, kế hoạch công tác. Và một lần nữa, Hà Nội khẳng định và cụ thể hóa thông qua Chương trình hành động số 16-CTr/TU.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng xác định nhiệm vụ hỗ trợ phát triển bền vững, đồng bộ các thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ, lao động, các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics và thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị trong doanh nghiệp và cộng đồng. Phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao; nâng chất lượng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch gắn với xây dựng đô thị; phát triển các làng nghề truyền thống, các mô hình nông nghiệp đặc thù sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao theo chuỗi giá trị, bền vững, dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc.

Đặc biệt, mục tiêu đặt ra là tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2025 đạt 70%; năm 2030 đạt 80%. Phát triển đồng bộ các thị trường chính là giải pháp để cụ thể hóa các động lực tăng trưởng thành các giá trị tăng trưởng kinh tế; từng bước cụ thể hóa các mục tiêu lớn là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; là phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô; là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; là đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô...

Ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao

Đi cùng với phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ nỗ lực thực hiện tốt công tác quy hoạch, khai thác hiệu quả không gian, quỹ đất, tập trung xây dựng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng; khai thác cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên các sông, quanh các hồ của Hà Nội; phát triển các đô thị có vị trí, chức năng đặc thù, gắn với công nghiệp, cảng, sân bay; đồng thời, tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế của Thủ đô… Làm tốt công tác quy hoạch sẽ giúp Hà Nội phát triển đúng định hướng; phát triển kinh tế đi cùng với phát triển đô thị văn minh, hiện đại; đời sống vật chất của người dân được nâng cao đi cùng với làm giàu đời sống tinh thần… Tăng trưởng kinh tế tạo ra những giá trị mới để người dân được thụ hưởng; đồng thời, những giá trị mới về đô thị, hạ tầng sẽ tạo ra động lực mới, năng lực cạnh tranh mới cho tăng trưởng kinh tế.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trên, trước mắt, cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố và nhân dân Thủ đô về Chương trình hành động số 16-CTr/TU gắn với Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, cần sớm thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được nêu trong Chương trình hành động vào các nghị quyết của HĐND thành phố và nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thành phố; gắn việc thực hiện Chương trình với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của thành phố và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cấp, từng ngành trong từng năm, từng thời gian cụ thể.

Các cấp, ngành phải tiếp tục khẩn trương xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp và chi tiết, với các giải pháp cụ thể hơn nữa, tùy theo chức năng và sự phân công, phân cấp sâu hơn; các nhiệm vụ, mục tiêu, trách nhiệm và lộ trình thực hiện phải được xác định chi tiết hơn, rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ, hiệu quả thực hiện; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quá trình tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án trong khuôn khổ Chương trình hành động; kịp thời bổ sung, cập nhật các chủ trương, chính sách của Trung ương, các nhiệm vụ mới, bảo đảm phù hợp với yêu cầu đề ra. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả việc thực hiện để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Sớm đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô; hoàn thành Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, trọng tâm là trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quy hoạch, đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giao thông, môi trường, dân cư, tổ chức bộ máy, biên chế...

Đồng thời, coi trọng sự phối hợp của các cấp, ngành thành phố với các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố bạn để cân đối ngân sách thực hiện các đề án, dự án, chuyên đề công tác cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố, các sở, ngành và cơ quan tham mưu. Tăng cường giám sát hoạt động của các cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị của thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động. Thường xuyên, định kỳ rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn…

Chương trình hành động số 16-CTr/TU là đúng đắn và cụ thể, khẳng định sự nghiêm túc, chủ động và năng lực tổ chức điều hành thực tiễn, sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô Hà Nội, quyết tâm đưa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đi vào cuộc sống, tạo nhiều động lực mới và kỳ vọng mới lớn lao cho sự phát triển toàn diện, bứt phá. Triển khai thực hiện Chương trình chính là việc cụ thể hóa định dạng tầm vóc và hiệu quả phát triển tương lai Thủ đô Hà Nội theo đúng mục tiêu, lộ trình mà Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đã đề ra.

(Còn nữa)

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong