6 tháng năm 2021, EVNNPC đóng điện được 32 dự án quan trọng

Trong các tháng đầu năm 2021, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định; Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.117 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 4,13 ngày, giảm 2,87 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giảm 0,87 ngày so với kế hoạch của Tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, có 205.404 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 96,13%, cao hơn 1,13% so với kế hoạch EVN giao; có 145.899 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 64,41% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện. Đến hết tháng 6-2021, tổng số công tơ bán điện có khả năng thu thập được dữ liệu từ xa là 5.493.223 chiếc (đạt tỷ lệ 51,02% tổng số công tơ bán điện); đã lắp đặt thiết bị và thu thập dữ liệu từ xa là 4.784.715 chiếc, đạt tỷ lệ 87,10% tổng số công tơ có khả năng thu thập dữ liệu từ xa...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ. EVNNPC đã khởi công được 43 dự án và đóng điện được 32 dự án; các dự án đóng điện đưa vào kịp thời đã bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định cho các địa phương.

Các công ty điện lực đã sẵn sàng công tác chuẩn bị phương tiện, vật tư tại các điểm thi.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt người dân. Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, trong đó, tập trung cao độ nhân lực, vật lực bảo đảm cấp điện ổn định cho phụ tải, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng, giữ an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình đổi mới hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác văn hóa doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội, tri ân khách hàng, nâng cao năng lực quản trị và thực hiện hiệu quả chủ đề năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”.

Thanh Hải